Slide Nho 8 Slide Nho 7 Slide Nho 6 Slide Nho 5 Slide Nho 4 Slide Nho 3 Slide Nho 2 Slide Phai 1

Tin Tức Nổi Bật


MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ.

MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ.

Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN

Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN

Điểm mới Thông tư 130/2016/TT-BTC về thuế sử dụng đất, GTGT

Điểm mới Thông tư 130/2016/TT-BTC về thuế sử dụng đất, GTGT

Hướng dẫn xác định sản phẩm xuất khẩu không chịu thuế GTGT

Hướng dẫn xác định sản phẩm xuất khẩu không chịu thuế GTGT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và luật quản lý thuế - tăng tính khả thi và góp phần bảo hộ DN Việt một cách hợp lý

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và luật quản lý thuế - tăng tính khả thi và góp phần bảo hộ DN…

Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng khuyến mại

Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng khuyến mại

Chính sách Doanh nghiệp – Bảo hiểm cập nhật từ 14 – 19/9

Chính sách Doanh nghiệp – Bảo hiểm cập nhật từ 14 – 19/9

Cách xử lý trong trường hợp hóa đơn bị mất, hỏng, cháy

Cách xử lý trong trường hợp hóa đơn bị mất, hỏng, cháy

Hướng dẫn thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn thực hiện đăng ký doanh nghiệp

Thông tư hướng dẫn về thuế Thu Nhập Doanh nghiệp

Thông tư hướng dẫn về thuế Thu Nhập Doanh nghiệp

Những sửa đổi, bổ sung quan trọng về thuế TNDN

Những sửa đổi, bổ sung quan trọng về thuế TNDN

Tổng hợp điểm mới của Quy trình miễn, giảm thuế 2015

Tổng hợp điểm mới của Quy trình miễn, giảm thuế 2015

Điều chỉnh quyết toán thuế TNCN của người nước ngoài

Điều chỉnh quyết toán thuế TNCN của người nước ngoài

Vận hành hệ thống quản lý thuế tập trung: kinh nghiệm từ Cục Thuế TP HCM

Vận hành hệ thống quản lý thuế tập trung: kinh nghiệm từ Cục Thuế TP HCM
Dịch Vụ
Tư Vấn Thuế
Tư Vấn, Quản Lý Và Hỗ Trợ Khác
Kế Toán
Văn Bản Pháp Luật
Kế Toán Căn Bản
Sự Cần Thiết Chọn Tư Vấn Gia Luật
Kế Toán Chủ DN

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Gia Luật
Dailythuesaigon.vn

Địa chỉ trụ sở : 9/14 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Email : gialuat@gmail.com
Điện Thoại : (+84-8) 66829596 - Fax: (+84-8) 38412759