Slide Nho 8 Slide Nho 7 Slide Nho 6 Slide Nho 5 Slide Nho 4 Slide Nho 3 Slide Nho 2 Slide Phai 1

Tin Tức Nổi Bật


Một số quy định mới trong Luật Tố cáo năm 2018

Một số quy định mới trong Luật Tố cáo năm 2018

Giảm hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Giảm hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hướng dẫn mới về thanh toán thuốc bảo hiểm y tế

Hướng dẫn mới về thanh toán thuốc bảo hiểm y tế

Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế phiên bản HTKK 3.4.0

Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế phiên bản HTKK 3.4.0

Chính sách đầu tư, thương mại có hiệu lực đầu tháng 10/2016

Chính sách đầu tư, thương mại có hiệu lực đầu tháng 10/2016

Văn bản hết và sắp hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

Văn bản hết và sắp hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

Chính sách thuế, phí, tiền lương có hiệu lực đầu tháng 9/2016

Chính sách thuế, phí, tiền lương có hiệu lực đầu tháng 9/2016

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2016

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2016

Điều kiện sử dụng người cao tuổi làm công việc nguy hiểm

Điều kiện sử dụng người cao tuổi làm công việc nguy hiểm

Sắp tới không cần xuất trình thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh

Sắp tới không cần xuất trình thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Lấy tài sản thu hồi từ tham nhũng làm Quỹ khen thưởng

Lấy tài sản thu hồi từ tham nhũng làm Quỹ khen thưởng

Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp

Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp

Quy định mới về xác định hiệu lực của văn bản pháp luật

Quy định mới về xác định hiệu lực của văn bản pháp luật

06 BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI.

06 BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI.
Dịch Vụ
Tư Vấn Thuế
Tư Vấn, Quản Lý Và Hỗ Trợ Khác
Kế Toán
Văn Bản Pháp Luật
Kế Toán Căn Bản
Sự Cần Thiết Chọn Tư Vấn Gia Luật
Kế Toán Chủ DN

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Gia Luật
Dailythuesaigon.vn

Địa chỉ trụ sở : 9/14 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Email : gialuat@gmail.com
Điện Thoại : (+84-8) 66829596 - Fax: (+84-8) 38412759